Currently set to Index
Currently set to Follow

Duurzaamheid

Modern ondernemerschap is rekening houden met toekomstige generaties. Smit Visual (producent van Chameleon) erkent de belangrijke rol die producenten spelen in de verduurzaming van onze maatschappij. Daarom zijn we dagelijks bezig met het maken van slagen op dit gebied. Certificering is het makkelijkst meetbare bewijs van deze inzet.

FSC® gecertificeerd

uitgestoten CO2 wordt 100% gecompenseerd

ISO14001:2015 gecertificeerd

Wij zijn FSC® gecertificeerd. Als gecertificeerde producent kunnen we gecontroleerd aantonen dat de gebruikte materialen voortkomen uit verantwoord bosbeheer. Bovendien is het hout in de hele keten, vanaf het bos tot aan het eindproduct, traceerbaar. Voor meer informatie over specifieke FSC labelling op productniveau, vraag naar een toelichting.

Certificaat FSC

100% CO2 compensatie. Wij ondernemen concrete acties om onze uitstoot te verminderen. De uitstoot die overblijft compenseren we door het aanplanten van bos. Dit gebeurt via het wereldwijd erkende certificaat van Trees For All.

Certificaat Trees For All

Het ISO14001:2015 certificaat bevestigt dat ons milieumanagementsysteem voldoet aan de internationaal geaccepteerde standaard.

Certificaat ISO14001:2015

Chameleon Whiteboards zijn groen!

Deze video vertelt ons duurzaamheidsverhaal op een whiteboard.